Årsmelding 2015

 

ÅRSMØTE I FINNØY IDRETTSLAG

Det vert årsmøte i F.I.L. på Idrettshuset den 25.02.16 kl. 19

Sakliste 1. Godkjenne årsmelding frå hovudstyre og gruppestyre 2. Godkjenne revidert rekneskap 3. Handsama innkomne saker - Nybygg/ombygging av Idrettshuset - Omlegging til elektroniske løysingar for medlemslister, kontingent og diverse registreringar – Eventuelle andre innkomne saker 4. Fastsetja kontingent 5. Bestemma korleis laget skal organiserast 6. Val

Saker som skal handterast på årsmøtet må vera styre i hende seinast 2 veker før årsmøtet. Fullstendig sakliste inklusiv forslag et frå valgkomiteen legges ut på heimesida seinast ei veke før årsmøtet.

Erling Bleie

 

Finnøy Idrettslag 2015