Dugnader og frivillig arbeid

 

DUGNAD

 

Som alle andre idrettslag er vi avhengige av mennesker i og rundt klubben. Vi er avhengige av at kontingenter betales, at medlemmer stiller på dugnad og vi er avhengige av sponsormidler.

 

Finnøy har masse hjelpsomme innbyggere, et raust næringsliv og oppofrende ildsjeler.

Med deres hjelp så klarer vi å tilby både voksne og barn gode treningsmuligheter - samt mulighet til å utvikle seg som idrettsutøvere.

 

Vi er takknemlige for all hjelp og støtte vi får.

Klubben er nødt til å drive med dugnadsarbeid for å holde årsprisen nede, dette er noe som kommer alle til gode. Vi har noen store dugnader som generer masse penger i potten, og flere mindre for å holde anlegg i drift.

 

Her følger en oversikt over alle dugnader.

Vi har forsøkt å sette dugnaden inn i et årshjul slik at dugnad og aktivitet kan bli mest mulig forutsigbar for foreldre og utøver. Kryss av i kalenderen, planlegging er halve jobben.

 

Finnøy Idrettslag 2015