Håndball

Handball

FIL trenar og spelar heimekampar i Finnøy Fleirbrukshall. I frå alderen 9 til 14 år er det stor aktivitet.

Lurar du på noko vedgåande handball, kontakt Geir Arne Kindingstad Geir.arne.sk@gmail.com

468 04 090

Finnøy Idrettslag 2015