Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Finnøy idrettslag

Daglig leiar: Bodil Nesvik fildagligleder@gmail.com 97153767

Formann: Erling Bleie erling.Bleie@mattilsynet.no 99250170

Fotball: Erik Flesjå Johansen filfstyre@gmail.com 99591516

Finnøy Idrettslag 2015