Ekstern kontakt

Kontaktinformasjon Finnøy idrettslag

Daglig leiar: Bodil Nesvik fildagligleder@gmail.com 97153767

Formann: Erling Bleie erling.Bleie@mattilsynet.no 99250170

Fotball: Erik Flesjå Johansen filfstyre@gmail.com 99591516

Friidrett: Oddvar Alstveit odd.als@online.no 97529973

Handball: Geir Arne Kindingstad geirarne.sk@gmail.com 46804090

Hovedstyret

Erling Bleie – Formann

Geir Arne Kindingstad

Bernt Johan Austbø

Leif Jakob Flesjå

Børge Milje

Rune Nåden Dyrstad

Merethe Maberg

Stephan Dickinson

Erik Flesjå-Johansen

 

Fotballstyret:

Erik Flesjå-Johansen

Geir Åge Brandeggen

Nils Petter Flesjå

Asjen Mensink

Mauriz R. Bartosewiz

Else May Sevheim

Anne May Bergeland

Merete Halleland

Kjell Emil Berge

Finnøy Idrettslag 2015